ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο φοροτεχνικό-λογιστικό γραφείο μας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε επιχειρήσεις αλλά και σε ιδιώτες.

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

  • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων
  • Μετατροπές και Συγχωνεύσεις
  • Φορολογικές Δηλώσεις
  • Μισθοδοσία και Εργατικά θέματα
  • Δηλώσεις Εισοδήματος – ΦΠΑ
  • Χρηματοδοτικά Προγράμματα
  • Έναρξη – Διακοπή Επιχειρήσεων

Τέλος προσφέρουμε υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων.
 

Βρείτε μας στο χάρτη